Forentjenestemedalje

 


Forentjenestemedalje ble stiftet av Ane Haugen Wexelsen,7332 Løkken Verk
og Terje Ingvoldstad, 7682 Kjerknesvågen 10. mars 2011 kl. 1945 til belønning for en tjeneste av betydelig karakter. Medaljen utdeles i gull.

Statuttene ble 10. mars 2011 kl. 2215 revidert av
Ane Haugen Wexelsen og Terje Ingvoldstad.

Søknader om Forentjenestemedalje går til
ane@bakkekontakten.no (tel. 99290616)
eller terje@godt-gjort.no (tel 91702541).

Kriterier for tildeling av medaljen
Forentjenestemedalje i gull utdeles som belønning for:

1.
Særlig fortjenstfull innsats over lengre tid for det du har utøvd til
nytte og glede for familie, venner, kollegaer, samfunnslivet i offentlig
stilling eller verv, ved innsats i frivillige organisasjoner eller ved annen
personlig virksomhet av nyttige ting som vi til en hver tid setter pris på.

2.
Særlig fortjenstfullt spredning av glede, glød og galskap gjennom
relativt lang tid i privat eller offentlig tjeneste, hvor innsatsen ligger
betydelig over det normale og hvor vedkommende også har vist aktiv
innats innenfor eller utenfor sin arbeidsplass. Innsatsens varighet må i
alminnelighet ikke være under 40 minutter.

3.
Forentjenstemedalje kan tildeles en samfunnsborger hvis livsinnsats
kan stå som eksempel for andre, selv om vedkommendes innsats ikke
kommer inn under det som er nevnt i pkt. 1 og 2.

Løkken Verk, 10. mars 2011

 

Forentjenestemedalje koster
kr. 199,- + porto

Forentjenestemedalje leveres av:
Terje Ingvoldstad - www.godt-gjort.no og Ane Haugen Wexelsen - www.bakkekontakten.no